Publisert 15. mars 2019 kl. 11.00.

Politiet snakka med elevar

Onsdag var ein politipatrulje på Jondal skule for å halda føredrag for ungdomsskuleelevane om narkotika, trafikk og andre problemområde, fortel Sebastian Ervik, politibetjent i Hardanger lensmannsdistrikt.