Slik såg det ut kl 13.30 i Ålvik. Foto: Helge Børven

Oppgraderte faren til raudt nivå

Både Kvam og Ullensvang har no jord-, sørpe- og flaumskredfare på raudt nivå.

Har du bilete som dokumenterer «Gyda» i Kvam og Jondal? Send dei gjerne i maksimal storleik til redaksjon@hf.no.

Det melder Statsforvaltaren i ei pressemelding i samband med ekstremvêret «Gyda» onsdag føremiddag.

Kommunane var tidlegare på gult nivå, men er no saman med Voss, Høyanger og Vik flytta eit hakk opp på fareskalaen til Noregs vassdrags- og energidirektorat.

Gjeldande varsel på varsom.no for Hardanger

«Svært mange jord-, sørpe- og flomskred er forventet. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Størst fare forventes fra natt til torsdag. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt. Med gjeldende prognose er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særdeles utsatt. Det ventes 100–150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag–torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.»

Frå før var Stryn, Gloppen, Sunnfjord, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal i Vestland fylke plasserte på raudt nivå.

Det er i tillegg varsla stor snøskredfare i regionen Hardanger onsdag og torsdag.

Artikkelen held fram under annonsen.

Spår stor vassføring

— Uvêret kan føra til omfattande overfløyming, erosjonsskadar og flaumskadar på utsette stader.

Det skriv Kvam herad i eit farevarsel på dei kommunale heimesidene. Vassføringa er venta å auka monaleg i utsette bekkar og elvar onsdag. Ifylgje farevarselet er det, i tillegg til mykje snøsmelting, venta mellom 100 og 150 millimeter nedbør på Vestlandet onsdag og torsdag.

— Er kommunen budd på uvêr?

— Ja. I går var teknisk eining ute og sjekka og reinska i kummar, sluk og bekkeinntak. Me har òg varsla lokale entreprenørar, slik at dei er klare med maskiner om det vert naudsynt. Me er så budde som me kan vera, seier ordførar Torgeir Næss (Ap).

– Ring teknisk

Alle utsette stader er kontrollerte. Om det skulle skje noko, kan folk ringja vakttelefonen til teknisk eining. Etaten er klar og budd på å handla på kort varsel.

Ordføraren seier at det potensielt kan koma mykje nedbør lokalt, og at det kan skje hendingar. Han ber folk om å sjekka private grøfter og sluk og liknande.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Så får me sjå kor mykje som kjem, seier han.

Naudetatane er klare med vanleg beredskap, og ein sugebil står klar hjå brannvesenet om han skulle verta naudsynt, ifylgje ordføraren.