Oppdrettslaks i merd. Foto: Terje Bendiksby / NTB/ NPK

Oppdrettslaks klarer seg utan fôr i opptil fire veker

Forskarar har testa kor lenge oppdrettslaks kan gå utan mat. Det er viktig å vite dersom forsyningslinjene skulle bli brotne, og laksen blir nøydd å gå utan fôr i merdane i lang tid.

Spørsmålet om forsvarleg fasting eller svelting av laks har blitt meir aktuelt med koronapandemien, og auka risiko for uventa hendingar.

Det er vanleg å faste oppdrettslaks før han skal vaksinerast, avlusast, transporterast aller handterast på andre måtar. Formålet med fastinga er å senke oksygenbehovet til laksen og tømme tarmen for avføring.

Det finst derimot lite data på kor lenge ein kan faste laksen. Oppdrettslaks som har lært når det er tid for eting, vil stille seg opp under fôringsmaskina lenge før ho startar.

– I naturen kan laks oppleve lange periodar med lite tilgjengeleg byttedyr, og fisk er generelt mindre avhengig av å ete regelmessig enn fuglar og pattedyr, seier forskar ved Havforskingsinstituttet Malthe Hvas på instituttet sine nettsider.

Saman med forskarar frå blant anna Nofima gjennomfører HI-forskarar eit prosjekt som undersøkjer korleis opphald i fôring påverkar oppdrettslaksen.

– Desse resultata tyder på at fasting i opptil fire veker aukar evna fisken har til å tole akutt stress, utan å ha merkbare negative effektar på fiskevelferda, seier Hvas.