Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Oppdrettarar i nord meiner dei har knekt lakseluskoden

Brønnøysund-selskapet Akvafuture har ikkje hatt lakselus-problem på mange år. Oppdrettarane her meiner dei har knekt koden for å unngå lakselus.

Akvafuture har produsert 20.000 tonn laks sidan 2016, utan eit einaste lakselusutbrot, fortel NRK.

Måten dei gjer det på i Brønnøysund, er at vatn blir pumpa inn i ei tett merd frå havdjupet. Lenger ned enn 15 meter skal det ikkje lenger finnast lakselus i vatnet.

– Det er eigentleg enkelt og supergenialt. Når du pumpar vatnet opp i merden, så sirkulerer det rundt og går ut av sluken. Slik har du eit system som er lusefritt året rundt, seier forskar Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet til NRK. Ein dag i veka jobbar han som forskingsleiar for selskapet i Brønnøysund.

Akvafuture er eit semilukka oppdrettsanlegg. Det ligg i havet, men har lukka system. I motsetning til tradisjonelle oppdrettsanlegg som deler vatn med havet utanfor.

– At lukka anlegg så effektivt kan bidra til å løyse det store luseproblemet bør vere ei god nyheit for heile næringa, seier Nilsen.

Anlegget er så effektivt at Mattilsynet har gitt Akvafuture dispensasjon frå kravet om teljing av lakselus. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, meiner det er gode nyheiter.

– No har vi komme dit at anlegg kan fritakast frå vanleg luseteljing etter at dei har vist at dei kan drifte utan å få lus inn i anlegget. Dette viser korleis ny teknologi kan bidra til å gjere ting betre både for oppdrettsfisken og villfisken.

(©NPK)