Dette raset sperra vegen 17. november. Foto: Statens vegvesen

Opna vegen i dag

Vegtrafikksentralen melder måndag at fylkesveg 49 mellom Odda og Jondal er opna att.

Han har vore stengt sidan eit ras 17. november. Sidan har det vore arbeidd med sikring og reinsking av vegen og rasløpet, men dårleg vêr førte til seinking.