Økonomiprofessor krev ein ny diskusjon om skattlegginga av fiskeoppdrettarar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Økonomiprofessor vil ha ny debatt om grunnrenteskatt

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe meiner oppdrettarar betaler mindre skatt enn det som er naturleg. No ønsker ho omkamp om grunnrenteskatt.

For to år sidan arbeidde økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe for å innføre grunnrenteskatt på 62 prosent for norsk laks, 40 prosent særskatt, i tillegg til ordinær skattlegging på 22 prosent, skiv ilaks.

Grunna lite politisk støtte til forslaget på Stortinget, skjedde det lite. Men no har diskusjonen blussa opp att i samband med SalMar-gründer Gustav Witzøe sine utsegner om formuesskatten.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dette er ei gruppe bedrifter som betaler tydeleg mindre skatt enn det som hadde vore naturleg, og at det er akkurat dei som klagar på formuesskatten synest eg er spesielt, seier Ulltveit-Moe.

Ho utdjupar at ho meiner at havbruksnæringa er spesiell fordi dei får nytte fellesskapet sine ressursar, utan å betalt noko særleg vederlag til staten.

Administrerande direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, poengterer at formueskattdebatten er noko anna enn grunnrenteskattdebatten.

(©NPK)