Ordførar Torgeir Næss (t.v.) i Kvam herad var til stades på pressekonferansen tysdag kveld. Saman med han var innsatsleiar Svein Valland Laupsa (i midten) og politistasjonssjef Terje Sperrevik. Foto: Mari Ulvund

Funn av omkomen i Tokagjelet

Ein tredje person er funnen i den nedste delen av Tokagjelet tysdag. Den omkomne er truleg den siste av dei tre sakna etter ulukka førre sundag.

Det seier politistasjonssjef Terje Sperrevik i Kvam på pressekonferansen tysdag kveld.

I samband med søk med drone i den nedste delen av Tokagjelet er det gjort funn av ein død person. Den omkomne er henta opp av redningsmannskap frå brannvesenet og vert frakta til Bergen for obduksjon og identifisering, opplyser innsatsleiar Svein Valland Laupsa.

Dermed er truleg alle dei tre som var sakna etter ulukka førre sundag, funne.

Ruth Wathne (68) vart funnen i Tokagjelet laurdag, medan Kjell Arne Pedersen (64) vart funnen i Movatnet sundag, opplyser Sperrevik.

Ifylgje Laupsa har anleggsarbeidet som vart sett i gang måndag kveld, vore nyttig i søket etter den tredje sakna personen. Han meiner at kombinasjonen av arbeidet som vart gjort og opphaldsvêr over tid er faktorar som syrgde for at dronen kunne fotografera personen i elva i Tokagjelet.

Stor takk

Sperrevik fortel at han er svært nøgd med det gode samarbeidet politiet har hatt med Askøy kommune og Kvam herad i veka som har gått. Han rettar ein stor takk til alle som har vore involverte i rednings- og leiteaksjonen sidan ulukka førre sundag.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Eg vil takka gruppene som har bidrege med spisskompetanse, søks- og redningsmannskap, frivillige personar og organisasjonar, profesjonelle aktørar og det offentlege og private med svært god kompetanse, seier Sperrevik.

Han takkar også dei som har stått bak og støtta og gjort hjelpearbeidet til mannskapet mogleg.

— Ein særskilt takk til Røde Kors, Kvam brann og redning og Bergen brannvesen. Ein stor takk til alle, legg politistasjonssjefen til.

Takksam

Ordførar Torgeir Næss i Kvam herad var også til stades under pressekonferansen.

— På ein dag som denne er det er det fleire kjensler og tankar som melder seg. Det er medkjensle, det er lette og det er takksemd. Me har stor medkjensle i heile lokalsamfunnet i Kvam med dei pårørande og Askøy-samfunnet, seier Næss.

Ordføraren fortel om ei lette over at alle dei tre sakna truleg er funne, og er takksam for innsatsen frå politiet, brann- og redningstenesta, andre profesjonelle krefter og den frivillige innsatsen.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Me er djupt takksame for innsatsen som eit heilt lokalsamfunn har synt, seier ordførar Torgeir Næss på pressekonferansen tysdag kveld. Foto: Mari Ulvund

Kva erfaringar sit Kvam herad att med etter denne hendinga?

— Me har sett at me klarar å reagera raskt. Allereie sundag kveld og natt til måndag vart det etablert eit mottak for pårørande. Me har også erfart at brann- og redningstenesta fungerer godt, seier Næss.

Ordføraren er godt nøgd med samarbeidet heradet har hatt med politiet, og fortel om ein tett og god dialog med Askøy kommune.

Samla trådane

Undervegs i aksjonen har innsatsleiinga gjort det ho kan for å finna dei tre sakna, fortel Laupsa. Leiinga har føreslått konkrete tiltak, medan andre har kome inn og avgjort om tiltaka skal setjast i verk eller ikkje.

— Fyrst og fremst vil me prøva å samla trådane. Me må gå gjennom dei tiltaka me har gjennomført og vurdera om noko kunne vore gjort annleis, fortel innsatsleiaren.

Vidare vil politiet halda fram med ei etterforsking, opplyser Laupsa. Politiet vil sjå på kva som har skjedd og vurdera om det kunne ha vore gjort noko for å unngå ei slik ulukke.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også: