Bekkar: Det hadde dukka opp fleire nye bekkar bak Fitjadalsvatnet.

Nye elvar ved Fitjadalsvatnet

Mykje nedbør i natt gjorde at vatnet strøymde i strie straumar rundt bygg ved Fitjadalsvatnet.

Mellom anna hadde det danna seg fleire nye bekkar rundt Monsaløa og dei andre gamle bygga i området. Fleire hytteeigarar opplevde at det plutseleg gjekk ei lita elv gjennom hagen.

Nedbøren hadde gjort at den allereie humpete vegen langs vatnet hadde blitt endå meir humpete. Ein stad var det tydelege skadar i asfalten.

Regnet førte naturlegvis til høg vassføring i vatnet.

Bord: Det var framleis nokre restar av sommaren å sjå.
Vått: Det danna seg nye bekkar ved fleire hytter ved Fitjadalsvatnet.
Skadd: Nedbøren har skadd vegen ved Fitjadalsvatnet.
Vatn: Det var mykje vatn i Fitjadalsvatnet.