Nye driftsproblem med ferja

«Sommarferja» går ikkje sundag. Dimed vert det ferjeavgang berre kvar time.

Det opplyser Fjord1 i ei driftsmelding sundag morgon.

Årsaka til innstillinga er «driftsproblem», til liks med innstillinga for nokre dagar sidan.