Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslar påfyll av nye 500 millionar kroner til den kommunale kompensasjonsordninga. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Nye 500 millionar til kommunane i koronastøtte

Regjeringa fyller på den kommunale kompensasjonsordninga med 500 millionar til kroner. Forslaget blir fremja fredag.

– Vi kjem til å foreslå for Stortinget å leggje 500 millionar til kroner i den kommunale kompensasjonsordninga. Den ordninga treffer i større grad dei mindre lokale aktørane, som reiselivsbedrifter, restaurantar og utestader, enn dei andre ordningane, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (NTB) til NTB.

Forslaget blir oversendt Stortinget fredag, samtidig som samleproposisjonen for heile kompensasjonsregimet som er etablert for å avhjelpe skadeverknadene av koronapandemien, blir lagt fram.

Kommunane vil med dette ha fått til saman over 4 milliardar kroner frå den kommunale kompensasjonsordninga for å hjelpe lokalt næringsliv. Så seint som rett før nyttår vart det fordelt 500 millionar kroner. No kjem endå ein halv milliard for å gjere tilværet litt mindre vanskeleg for bedrifter som har opplevd «dårlegare omsetning og tøffare tider» som følgje av smittevernrestriksjonane, ifølgje Vedum.

Oslo er den desidert største enkeltmottakaren av midlar frå den kommunale ordninga før denne siste runden, med over 684 millionar kroner. Viken er det fylket som har fått mest frå ordninga, med nesten 776 millionar kroner.

– Kriteria for fordelinga vil vi komme tilbake til, men ho vil vere målretta og retta mot dei næringane som er hardast ramma av smitteverntiltaka. Det er viktig at pengane kjem raskt ut til dei lokale verksemdene som treng det mest, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

(©NPK)