Næringsminister Iselin Nybø (V) varslar no at det vil komme ein eigen pakke for reiselivet i haust. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / NPK

Nybø varslar reiselivspakke i haust

Reiselivsbransjen har vorte spådd ein dyster koronahaust. Næringsminister Iselin Nybø (V) varslar no at det kjem ein pakke til reiselivet tidleg i haust.

Statsråden opplyser til NTB at pakken vil bestå av kompensasjon for kriseramma reiselivsbedrifter og pengar til omstilling til ein ny koronatilpassa kvardag for bransjen.

– Reiselivet er, og har det siste halve året, vore hardt ramma av smitteverntiltak og reiserestriksjonar som følgje av koronapandemien. Regjeringa varslar derfor at det allereie no i haust vil komme ein pakke til reiselivet som vil bestå av pengar for å avhjelpe den alvorlege situasjonen reiselivet står i, seier Nybø.

Regjeringa ser òg på tiltak i statsbudsjettet for 2021 for reiselivet, som truleg vil ha utfordringar òg neste år på grunn av koronaviruset.

Totalt drog nordmenn på 3,6 millionar ferie- og yrkesreiser i andre kvartal i år, ifølgje SSB-tal. Det er heile 2 millionar færre reiser enn i same kvartal året før og er heilt klart det lågaste talet på reiser som har vorte målte for andre kvartal sidan SSB starta med reiseundersøkinga tilbake i 2002.

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv har tidlegare denne månaden sagt at hausten er «svart» for reiselivet.

(©NPK)