Heile 41 prosent av dei spurde 10-åringane seier dei ikkje kan symje 200 meter. 28 prosent svarar «veit ikkje». Foto: Frank May / NTB / NPK

Ny undersøking viser at symjeferdigheitene til barn er på eit botnnivå

Berre fire av ti 10-åringar trur dei klarer å symje 200 meter. Dette er det dårlegaste resultatet sidan 2003, viser ei fersk undersøking.

Undersøking har Ipsos gjort på oppdrag frå Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet.

Heile 41 prosent av dei spurde 10-åringane seier dei ikkje kan symje 200 meter. 28 prosent svarer «veit ikkje» på spørsmålet, melder NRK. Det er det dårlegaste resultatet sidan første undersøking vart gjord i 2003.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utviklingskonsulent Jan Kjensli i Svømmeforbundet trur forklaringa på det svake resultatet er for lite symjeundervisning på skulen og at kvaliteten på undervisninga er for dårleg.

– Det er alvorleg at tala har gått ned med tanke på at ein har fått nye kompetansemål i 2015, seier han.

Kompetansemåla seier at barna skal vere symjedyktige ved å kunne falle uti på djupt vatn, deretter symje 100 meter på magen, så undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stanse og kvile i tre minutt, så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

(©NPK)