Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Ny rapport viser lågare innslag av rømt laks i elvane

Det nasjonale overvakingsprogrammet viser at innslag av rømt laks i vassdraga har hatt ei generelt positiv utvikling, og ser no ut for å stabilisere seg på eit lågare nivå. Det er likevel framleis elvar med for høge innslag av rømt laks, opplyser Fiskeridirektoratet.

Det nasjonale overvakingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag vart starta på oppdrag frå Fiskeridirektoratet i 2014 og er styrt av Havforskingsinstituttet. Talet på elvar som inngår i overvakinga har gått opp frå 140 i byrjinga til 218 i fjor.

Rapporten viser at det i fjor var 40 vassdrag med moderat til høge førekomstar av rømt laks. Dette er ein nedgang frå 55 i 2019.

I fjor var det 178 elvar som blei vurderte til å ha lågt innslag av rømt oppdrettslaks.

27 elvar hadde eit moderat innslag av rømt laks, og 13 elvar vart vurderte til å ha høgt innslag.

I 2019 vart 145 elvar vurderte til å ha lågt innslag av rømt oppdrettslaks. 35 elvar vart vurderte til å ha eit moderat innslag av rømt laks og 20 elvar vart vurderte til å ha høgt innslag.