Dess høgare temperaturen er i vatnet, dess fleire lakselus blei det på laksen, viser forsøk ved Havforskingsinstituttet. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK.

Ny oppdaging om lakselus, temperatur og smitte

Forskarane har lenge visst at lakselus smittar lettare ved høgare temperatur i vatnet. No har dei også funne ut at temperaturen har mykje å seia for talet på lakselus.

– Vi såg ein sterk samanheng mellom vasstemperatur og infisering. Dess varmare vatn, dess betre for lusa, seier forskar Sussie Dalvin ved Havforskingsinstituttet i ein omtale på nettsidene til instituttet.

Forsøk Dalvin og kollegaene hennar ved Havforskingsinstituttet har gjort, viser at laks i vatn med ti grader fekk dobbelt så mange lus som laks i vatn med tre grader.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ifylgje Dalvin fortel forsøket mest om lusesmitte vinterstid. Ho legg til at saltinnhaldet i sjøen og overlevinga til larvane også har mykje å seia for kor mykje smitte laksen får.

Dalvin peikar på at høgare sjøtemperatur betyr at larvane kan veksa opp raskare.

– Då blir dei kjønnsmodne og kan sjølve produsera nye larvar. Med andre ord ser vi no at dei får dobbel bonus i varmare vatn, seier Dalvin.