Ny frist for å kjøpe laksevekst

Tidsfristane for å kjøpe vekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst har blitt utsett av Fiskeri- og sjømatministeren.

I ei pressemelding skriv Nærings- og fiskeridepartementet at fristen for å kjøpe laksevekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst har blitt utsett.

– Dess fleire selskap som tek del i veksten dess fleire stadar langs kysten kan vi få auka verdiskaping og sysselsetting, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i pressemeldinga.

Grunnen for utsettinga skal vere at enkelte selskap ikkje har overhalde fristane for å melde seg på i kjøp av auka produksjonskapasitet for oppdrett av laks, aure og sjøaure etter «Trafikklyssystemet».