Statsminister Erna Solberg (H) presenterte onsdag ettermiddag ein ny fase i koronastrategien til regjeringa. Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Ny fase i koronastrategien til regjeringa – lettar på nokre av dei nasjonale koronatiltaka

Statsminister Erna Solberg (H) meiner at norske kommunar no har betre kontroll på testing og smittesporing og lettar på fleire nasjonale koronarestriksjonar.

På ein pressekonferanse onsdag opplyste ho at dei nasjonale lettane gjeld frå 12. oktober såframt smittesituasjonen ikkje blir forverra.

Blant tiltaka som blir letta på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Vidare blir det starta ei forsiktig gjenopning av breiddeidretten, og det blir nokre unntak i forskrifta om einmeterskrav i nokre arrangement. Regjeringa opnar òg for at inntil 600 personar kan vere til stades samtidig på utandørsarrangement, fordelte på grupper på inntil 200 personar.

Det blir òg tilstrekkeleg med eitt ledig sete mellom publikummarar på same seterad.

I juni la regjeringa fram ein plan for korleis den skulle gjenopne Noreg kontrollert, men etter sommaren vart opninga sett på pause. Statsministeren meiner at Noreg no er i ein annan situasjon og kalla lettane ein ny fase i koronastrategien.

Eit steg vidare

– Erfaringane våre frå i haust har vist at vi kan behalde kontrollen og slå ned smitteutbrot lokalt. Derfor meiner vi no at vi kan gå eitt steg vidare i å endre nokre av dei nasjonale smitteverntiltaka. Føresetnaden er at kommunane set i verk strenge tiltak for å få kontroll på smitten, sa Solberg på koronapressekonferansen.

Statsministeren meiner at smittesituasjonen i Noreg framleis er skjør, med fleire lokale smitteutbrot. I Bergen og Indre Østfold kommune har dei fått kontroll på utbrota sine, og no tek Oslo, Arendal og Øygarden grep for å få kontroll.

Kommunane får tida fram til 12. oktober på seg til å førebu seg på lettane og til å vurdere situasjonen lokalt. I kommunar med auka smitte og lokale utbrot må kommunen sjølv vurdere om det er behov for lokal skjenkestopp og om gjenopninga av breiddeidretten bør utsetjast.

– Dette er ikkje eit frislepp, men ein ny fase i strategien vår for å behalde kontrollen, understreka statsministeren.

Lokka med lokale lettar

Solberg bad vidare folk som opplever strengare lokale smitteverntiltak enn dei nasjonale, om å la seg motivere av at det no blir lempa på restriksjonane.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Til de som bur i område med auka smitte, og som framleis må vente på dei lettane vi skal gjere mot slutten av neste veke, eg håpar at dette vil vere ein ekstra motivasjon til å slutte opp om smitteverntiltaka som lokale styresmakter har sett i verk, sa Solberg.

Ho bad tiltakstrøytte nordmenn i område med smitteauke følgje smittevernråda.

– Sånn at vi får ned smitten og dermed kan lette på tiltaka, òg der de bur, sa ho.