NVE er rimeleg sikre på at det blir lite vindkraftutbygging på land dei neste åra. Foto: Heiko Junge / NTB/ NPK

NVE spår dyrare straum fram mot 2040

Solenergi og havvind vil truleg bli langt viktigare for norsk kraftproduksjon fram mot 2040. NVE trur elektrifiseringa av ulike næringar vil gi dyrare straum, men at det er vanskeleg å slå fast sikkert.

Det kom fram då Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) presenterte rapportane NVEs langsiktige kraftmarknadsanalyse for 2020–2040 og Elektrifiseringstiltak i Noreg torsdag.

Sol blir viktig

NVE tek utgangspunkt i at solenergi vil bli viktigare og viktigare fram mot 2040.

– Kraftproduksjonen i Europa vil auke framover, men samansetninga vil bli annleis. Sol- og vindkraft vil dominere i 2040. Vi reknar med at 20- 50 prosent av all energien vi brukar då vil komme frå sol og vind, sa Ingvild Vestre Sem frå Devoteam Fornebu Consulting under presentasjonen.

– Det gjer at vi forventar at utsleppa frå europeisk kraftproduksjon vil halverast fram mot 2040, sa ho.

Lite vindutbygging

NVE peika på at dei kortsiktige framskrivingane er langt sikrare enn dei som kjem seint i framskrivingsperioden.

– Vi er rimeleg sikre på at det blir lite vindkraftutbygging på land i Noreg dei neste åra. I år og neste år blir det noko, men etter det stoppar det opp, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund under presentasjonen.

– Årsaka er at konsesjonsbehandlingane har stoppa opp i påvente av revidert konsesjonssystem. Det vil naturleg nok også få konsekvensar for kva som blir bygd, sa han.

Prisstiging

I prisframskrivingane reknar NVE med ein liten prisauke fram mot 2040.

– Dei kortsiktige prisane vil variere med vêr og vind. Det har vi til dømes sett i år – mykje snø i fjellet i fjor har ført til låge straumprisar no, sa Lund.

Han peika på at meir vind- og solkraft i framtida vil gjere at prisane varierer endå meir.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Produksjon, forbruk og prisar er tett knytt saman. Vi veit at forbruket vil auke framover og elektrifisering av ulike sektorar krev meir grøn energi. Det vil påverke prisane, sa direktøren.

Framskrivingane frå NVE viser òg at straumprisane vil bli lågare i Nord- enn i Midt- og Sør-Noreg fram mot 2040.

– Det er fleire årsaker til det. For det første vil det vere meir produksjon i nord. For det andre er ikkje nettet i regionen godt nok til at straumen kan fraktast ut av området, sa Ellen Skaansar i NVE under presentasjonen.

Også framskrivingar i behovet for vasskraft blei presentert av NVE torsdag.Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB / NPK