No skal du kunne finne norske eple i butikkane også til jul. Foto: Kari Hamre / NPK

Norske eple til jul

Eit nytt samarbeid og ny lagringsteknologi skal sikre forbrukarane norske eple også i vinterhalvåret.

Samarbeidspartnarane er Telefrukt AS, Stiftinga Norsk Mat og Opplysningskontoret for frukt og grønt. I ein prosjektperiode på tre år skal dei gjennomføre ei rekkje tiltak rundt lagring, pakking og merking, skriv tidsskriftet Dagligvarehandelen.

Salssesongen for norske eple har tradisjonelt vore frå august til slutten av november. Med ny lagringsteknologi vil dei kunne konkurrere med importeple i ein lengre periode utover sesongen.

Dei første vinterlagra epla som er resultat av prosjektet, vil vere å finne i butikkane allereie i desember i år.

På sikt er målet å nå ein marknadsdel på 20 prosent for norske eple i perioden desember til mars. Dette vil gi eit meirsal på 3.400 tonn.