Norges Hytteforbund vil at hytteeigarar skal vere ein del av ordninga til regjeringa for straumstøtte. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Norges Hytteforbund får politisk støtte i straumstøtteordninga

Norges Hytteforbund meiner at fritidsbustader bør inkluderast i straumstøtteordninga til regjeringa. Dei får no støtte av eitt av opposisjonspartia.

Tysdag 31. januar 2023 gjennomførte Norges Hytteforbund (NHF) møte med to representantar frå Framstegspartiets energi- og miljøfraksjon, skriv forbundet i ei pressemelding.

Bakgrunnen for møtet var NHFs engasjement for at fritidsbustader bør inkluderast i straumstøtteordninga til regjering, med eit tak på 5.000 kWh til kvart hushald.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Frps representantar var klare på at dagens straumstøtteordning ikkje er god nok, og at argumenta frå regjeringa ikkje er haldbare. På lik linje med NHF ønskjer Frp å inkludere fritidsbustader i straumstøtteordninga. Forslaget vårt om å inkludere fritidsbustader i dagens ordning på 5.000 kWh blir støtta av Frp, som i tillegg vil setje ein makspris på 50 øre kWh, skriv NHF i pressemeldinga.

Samtidig har NHF sendt brev til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i samband med forskjellsbehandlinga av hytteeigarar jf. straumkompensasjonsordninga.

(©NPK)