Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seier at regjeringa skal vurdere koronatiltaka i helga. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Nordmenn må vere førebudde på framleis strenge koronatiltak

Helseminister Bent Høie (H) seier at dei strenge smitteverntiltaka kan ha hatt effekt på smitten, men folk må førebu seg på at tiltaka held fram til veka.

– Smitten ligg på eit nivå der risikoen for nye utbrot framleis er høg, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen på onsdag.

Han viste til den alvorlege situasjonen i mange andre land i Europa, der både smittetal og dødstal når stadig nye dystre rekordar. Landa fryktar òg at det blir endå verre i vekene som kjem.

– Vi må hindre at vi kjem i den same situasjonen. Vi veit lite om kor mykje kvart enkelt tiltak verkar isolert sett, og vi må vurdere tiltaka samla, ikkje kvar for seg, sa Høie, som sa folk må førebu seg på at dei strenge tiltaka held òg fram utover tysdag neste veke

Tiltaka vart innførte 4. januar og varer til og med tysdag 19. januar. Nye tiltak blir venta måndag når statsminister Erna Solberg skal gjere greie for i Stortinget.

Mål om testing straks

Blant dei gjeldande tiltaka er at reisande som kjem til Noreg, må teste seg for korona innan 24 timar etter grensepasseringa. Men ikkje alle har overhalde det.

Regjeringa har derfor som mål at det skal bli obligatorisk med koronatest på grenseovergangen, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Kommunane har fått om lag 320 millionar kroner til å drive kontrollverksemd. Eg oppmodar kommunane til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisande faktisk har teke koronatest. Dei som ikkje lèt seg teste innan 24 timar, risikerer saftige bøter, sa ho.

Opprettar telefonsenter

Regjeringa opprettar eit nasjonalt telefonsenter for å hjelpe kommunane med å følgje opp alle reisande inn til landet.

– Senteret skal meistre fleire språk og skal lette arbeidet til kommunane med å redusere importsmitte og hinder spreiing av mutert virus, sa ho.

Helsedirektoratet har fått oppdraget med å etablere senteret, som er berekna til å koste 8,5 millionar kroner i veka.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ingen planar om portforbod

Førre veke sende regjeringa eit lovforslag om portforbod på høyring, noko som skapte stor debatt.

Mæland gjentok at det ikkje er aktuelt å innføre portforbod per no. Høyringsfristen er på tre veker.

– Det er heller ikkje gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er førebudde, og at vi greier ut verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa Mæland.

Vaksinelageret blir bygd opp

Helseminister Høie informerte om at det neste veke ikkje lenger vil vere behov for å spare vaksinedosar når fleire får den andre dosen sin av koronavaksinen.

– Neste veke har vi bygd opp det lageret vi treng. Frå då treng vi ikkje å halde av ytterlegare dosar. Då byrjar vi òg å setje dose nummer to på dei som allereie har vorte vaksinert. Det betyr fleire dosar til kommunane dei neste vekene, sa Høie.

Beredskapslageret vil i utgangspunktet innehalde 60.000 dosar.

(©NPK)

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland gjorde nærmare greie for lovforslaget om portforbod onsdag. Ho sa at det også er eit mål om obligatorisk koronatest straks etter framkomst til Noreg for tilreisande. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK