Småbåthamna i Røykenvik er så å seie heilt tørrlagt sidan det er så lite vatn i Randsfjorden. Sist veke auka vasstanden i vassmagasina med 2.3 prosent. Fyllingsgrada er no på 23,2 prosent.Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Noko auke i vasstanden i magasina

Fyllingsgrada i norske vassmagasin var 23,2 prosent ved utgangen av veke 19, ifølgje NVE. Det er noko høgare enn veka før.

Medianverdien på same tidspunkt i åra 2002–2021 var 37,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg med 36,8 prosent, medan Vest-Noreg hadde lågast fylling med 11,3 prosent.

Gjennom veka har vasstanden auka med 2,3 prosent. I veke 18 var den på 20,9 prosent.

I veke 17 var vasstanden på 21,1 prosent, som var det lågaste sidan 2003.

(©NPK)