Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

No vert det påbode å bruke setebelte i traktor

Frå og med onsdag er det påbode å bruke setebelte når ein køyrer traktor. Arbeidstilsynet varslar kontrollar.

– Mange alvorlege ulukker og dødsulukker kunne vore unngått ved bruk av setebelte. Ei typisk ulukke skjer ved at føraren vert kasta ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville dei vorte mørbanka, men sannsynlegvis redda livet. Her trengst det ei haldningsendring, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Påbodet om beltebruk i traktor trer i kraft 1. juli, men gjeld ikkje mellom anna ved køyring på islagt vatn og ved arbeid der ein må gå inn og ut av traktoren heile tida.

Jordbruksnæringa er ei av næringane i Noreg med flest dødsulukker i forhold til talet på sysselsette. Traktorulukker utgjer om lag halvparten av alle dødsulukkene i landbruket, ifølgje Arbeidstilsynet.

40 prosent av bøndene bruker aldri setebelte i traktor når dei køyrer utanfor offentleg veg, viser ei spørjeundersøking Sentio utførte for tilsynet i fjor haust. Berre 18 prosent oppgav at dei alltid bruker setebelte.

Arbeidstilsynet varslar no kontrollar av at setebelte er montert og bruken av det. Manglande beltebruk vil òg følgjast opp etter ulykker.

(©NPK)