Publisert 26. mars 2019 kl. 18.19. Oppdatert 27. mars 2019 kl. 08.48.

Ottar Randa (H) stiller til val igjen

Vallista til H vart vedteken i nominasjonsmøtet måndag. Ho rommar 15 namn. Ottar Randa stiller til attval og er ordførarkandidat. Saman med Frode Skeie får han stemmetillegg. Tre av 15 kandidatar - 20 prosent - er kvinnelege. Nesten halve lista har postadresse Norheimsund. Dei åtte andre har postadresse Øystese (3), Strandebarm (2), Tørvikbygd (2) og Ålvik (1).
Lista (namn, postadresse, fødselsår):
1. Ottar Randa, Øystese, 1958
2. Frode Skeie, Norheimsund, 1960
3. Hallgeir Torpe, Øystese, 1977
4. Marit Sandven Oma, Norheimsund, 1957
5. Geirmund Vik Hovdane, Ålvik, 1970
6. Annlaug Tolo, Norheimsund, 1982
7. Terje Brurok, Tørvikbygd, 1964
8. Jo Steine, Norheimsund, 1969
9. Arne Digernes, Øystese, 1966
10. Ole Johannes Bakke, Norheimsund, 1980
11. William Kloster, Strandebarm, 1950
12. Bård Ove Hjartnes, Norheimsund, 1971
13. Tonje Helen Gravdal, Strandebarm, 1988
14. Ivar Tveiten, Tørvikbygd, 1951
15. Bjarne Mo, Norheimsund, 1952