Synnøve Marie Sætre er glad for at Noregs mest populære materiell for seksualundervisning også blir lansert på nynorsk. Foto: Per Gunnar Sætre / Noregs Mållag

No kjem seksualundervisninga på nynorsk

No blir Noregs mest populære materiell for seksualitetsundervisning også lansert på nynorsk.

– Nynorskelevane bør få lese og høyre mest mogleg nynorsk på skulen for å bli trygge og stødige i språket sitt. Difor er det svært viktig at opplæringsopplegget som kjem i tillegg til ordinære læremiddel også vert laga på nynorsk, seier Synnøve Marie Sætre, nestleiar i Noregs Mållag.

Det er organisasjonen Sex og Politikk som står bak opplegget Veke 6, som no er oppdatert i samband med Fagfornyinga.

– Ikkje berre skal elevane bli trygge i å skrive nynorsk. Like viktig er det at dei vert trygge i å bruke nynorsk i alle delar av kvardagen, og då bør ungdommane bli møtte på nynorsk. Difor vil vi rose Sex og Politikk for at dei kjem med undervisningsmateriell på nynorsk til eit viktig emne i skulen, seier Sætre.

Veke 6 får økonomisk støtte frå Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet og frå i år også frå Sametinget, så denne hausten vert opplegget for ungdomsskulen nylansert på bokmål, nynorsk og samisk.