Onsdag 16. mars blir dei første skattemeldingane sende ut. I det høvet minner Skatteetaten om at skattemeldinga ikkje er klar før ein sjølv har sjekka at opplysningane stemmer, og lagt til dei opplysningane som manglar. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

No kjem dei første skattemeldingane

Onsdag sender Skatteetaten ut dei første skattemeldingane. Alle går ikkje ut same dagen, men alle får beskjed når skattemeldinga er klar.

Skatteetaten minner om at skattemeldinga berre er nesten ferdig når ho kjem, og at ein må fylle ut dei siste opplysningane sjølve før ho er heilt ferdig.

– Nesten ferdig er ikkje heilt ferdig. Sjølv om Skatteetaten veit mykje om kvar enkelt skattepliktige, så veit vi ikkje alt. Det kan vere feil opplysningar i skattemeldinga og det kan vere forhold som du sjølv må føre inn. Derfor må du sjekke at opplysningane i skattemeldinga er rette, og somme må også leggje til forhold eller gjere endringar før dei leverer, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Artikkelen held fram under annonsen.

Skattemeldinga blir send ut i perioden 16. mars til 4. april.

Skattepengane

Har du skatt til gode, kjem dette etter at skatteoppgjeret er klart. Skatteoppgjeret er klart etter du har sjekka opplysningane i den utsende skattemeldinga og har levert henne inn.

– Det er viktig at du leverer skattemeldinga viss du er oppteken av å få skatteoppgjeret tidleg. Viss du ikkje leverer, får du skatteoppgjeret tidlegast i juni, forklarer skattedirektøren.

I juni vil cirka ni av ti ha fått skatteoppgjeret og eventuell skatt til gode utbetalt. Har du restskatt får du faktura med betalingsfrist i august, opplyser etaten.

Sjekk opplysningane dine

Alle har sjølv ansvar for å sjekke at opplysningane i meldinga stemmer, i tillegg til å fylle inn dei opplysningane som manglar.

Har du reisefrådrag, må du sjølv fylle det inn. Det same gjeld gevinst på seld bustad og leigeutgifter, eller viss du har investeringar som kryptovaluta eller andre finansprodukt som ikkje er førehandsutfylte i skattemeldinga.

– Endringar i livet ditt påverkar skatten din. For somme kan koronapandemien ha påverka privatøkonomien, og det påverkar skatten. Endring i inntekt, færre reiser til arbeidsplassen og endring i lånerenter er døme på forhold som kan ha noko å seie, seier Funnemark.

Alle inntekter og verdiar du har i utlandet, må det opplysast om i skattemeldinga. Det står det om på nettsida til Skatteetaten.

Artikkelen held fram under annonsen.

Leveringsfristen er 30. april for lønnstakarar og pensjonistar og for næringsdrivande den 31. mai.

Ny papirmelding

Alle lønnstakarar og pensjonistar skal i år få den nye elektroniske skattemeldinga som gradvis har vorte innført sidan 2020. Det nye i år er at dei som får papirskattemeldinga vil få henne tidlegare og i ein ny versjon som baserer seg på den nye elektroniske skattemeldinga.

Papirskattemeldinga blir send ut på same viset som den elektroniske, frå 16. mars til 4. april.

I år får dei som har enkeltpersonføretak, ei ny og forenkla skattemelding. Alle vedleggsskjema og næringsoppgåver er erstatta av ein næringsspesifikasjon som er ein integrert del av skattemeldinga. Målet er at det skal bli enklare og meir effektivt å levere rette opplysningar med betre kvalitet.

(©NPK)