Nærmøte vert fjernmøte

Dagens møte i utval for samfunn, plan og næring i Ullensvang kommune vert avvikla som digitalt møte i staden for det planlagde fysiske møtet. Årsaka er dårleg vêr, melder rådmannen.