Mykje nedbør gir flaum på Vestlandet

Både i Møre og Romdal og i Vestland fylke har det komme så mykje nedbør at det fører til jordras og flaum.

Torsdag kveld sende Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut flaumvarsel etter at prognosane viste meir nedbør enn venta. Flaumvarselet er likevel berre på grønt nivå førebels.

Det er hovudsakleg Møre og Romsdal og nordlege delar av Vestland som er mest utsett, melder NRK.

Nordmøre og Romsdal brann og redning tvitra natt til fredag at kapasiteten deira var sprengd på grunn av mange førespurnader om vatn i kjellarar.

– Kapasiteten på restverdiredningstenesta vår er sprengt, og det vil ta tid å hjelpe alle. Vi ber alle som opplever eller er bekymra for vatn i kjellar, å fjerne gjenstandar av verdi og/eller klosse opp møblar, skriv etaten.

(©NPK)