Administrasjonen i Vestland fylkeskommune føreslår å kutta i musikklinjene ved vidaregåande skular for å spara pengar.Foto: Frank May / NTB scanpix / NPK

Musikk- og dramalinjer på Vestlandet kan bli kuttpost

I forslaget til ny økonomiplan for Vestland fylkeskommune kjem administrasjonen med eit forslag om å anten leggje ned alle musikk-, dans- og dramalinjene i fylket, eller å leggje ned to av fire slike linjer, skriv Framtida.no.

Fylkeskommunen må kutte 82,4 millionar kroner i opplæringstilbodet til neste år. Éin av grunnane til det, er ein høgare auke i talet på lærlingar enn rekna med.

Kjell Erik Husom, regionlagsleiar i kunstnarorganisasjonen Creo Vestland, meiner forslaga om redusere musikklinjene er særdeles dårlege og umusikalske. I eit brev til fylkespolitikarane, skriv han at linjene er viktige for rekrutteringa av både våre framtidige profesjonelle kunstnarar og kulturarbeidarar, og for tilveksten av eldsjeler og ressurspersonar i det frivillige kulturlivet i heile fylket.

Karianne Torvanger (Ap) er derimot tydeleg på at det ikkje er aktuelt for koalisjonen å kutte ut musikklinjene i fylket.

Ho er leiar for hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland, og seier forslaget er eitt av fleire alternative forslag frå administrasjonen til korleis fylkeskommunen kan spare pengar dei neste åra.

– Det er ikkje eit reelt forslag. Koalisjonen kjem ikkje til å gå vidare med dette kuttet. Det kan ikkje bli eit tydelegare nei enn det, seier ho til Framtida.no.

Ho seier forslaget viser den krevjande økonomiske situasjonen til fylkeskommunen.

Blant andre kuttforslag er skulefrukost, kutte fleire skulepsykologar og redusere talet på yrkesfagklassar.