Mowi leverer halvert driftsresultat

Lakseoppdrettsgiganten Mowi leverer eit operasjonelt driftsresultat på 99 millionar euro i andre kvartal, nedgang på 112 millionar euro frå same tid i fjor.

Selskapet forklarer nedgangen med lågare laksepris og smitteverntiltak som følgje av koronakrisa, skriv E24.

Det er likevel litt betre enn det varsla resultatet i ei oppdatering frå juli, som låg på 96 millionar euro. Det var då rundt 25 prosent betre enn analytikarane hadde frykta.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mowi har òg kunngjort at dei ikkje betaler utbytte i andre kvartal. Avgjerda om utbytte vart utsett frå første kvartal på grunn av uvissa rundt koronapandemien.

Inntektene i andre kvartal fall med 109 millionar euro til 911 millionar samanlikna med same tid i fjor. Etter skatt har Mowi eit overskot på 54 millionar euro, som er ein kraftig nedgang frå 140 millionar i fjor. Selskapet fortel at dei har klart å halde drifta i gang tilnærma som normalt, trass store marknads- og logistikkutfordringar. Dei innfører likevel ei nedbemanning på ti prosent innan 2024.

(©NPK)