Motorsykkel kolliderte med bil

Han slapp frå det med lettare skadar, motorsykkelføraren som køyrde inn i fronten på ein bil i Tørvikbygd onsdag kveld. Det fortel politibetjent Svein Valland Laupsa i Kvam, Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Ulukka skjedde ikkje langt frå barnehagen i bygda. Ein motorsykkel og to bilar var involverte i det som hende. Motorsykkelen køyrde i retning Norheimsund. Ein bil kom i motsett retning og skulle kryssa vegen og køyra inn på ein sideveg. Føraren byrja blinka og stansa for å venta på at motorsykkelen skulle passera. Bak bilen kom ein annan bil. Føraren av denne fekk ikkje med seg kvifor den fremste bilen hadde stansa og freista køyra forbi. Det enda med frontkollisjon med motorsykkelen.

Førarkortet til føraren av bil 2 vart mellombels kverrsett fordi politiet meiner at føraren ikkje var aktsam nok. Det er ikkje mistanke om at føraren var rusa.