Mjølkebønder i Jondal heidra for utsøkt mjølk

Mjølkespannet er tildelt Marit og Øyvind Hesvik på Kysnesstrand.

Heideren kjem dei til ære etter at dei har levert såkalla elitemjølk samanhengande i 9.100 dagar, eller 25 år, opplyser Tine i ei pressemelding.

Mjølka som vert levert, vert kvalitetsvurdert, og elitemjølka er, som namnet tilseier, den beste. Pristildelinga føreset dessutan godt stell av dyra.

Mjølkebøndene skulle ha fått spannet i samband med ei markering på Lillestrøm tysdag, men arrangementet måtte droppast på grunn av koronatiltaka. Prisen vil difor verta delt ut i samband med eit arrangement i det lokale produsentlaget, opplyser Tine.

Styreleiar Marit Haugen i Tine opplyser at yrkesbyrgskap, gode rutinar og grundig planlegging og oppfølging av drifta, pluss god dyreomsorg, ligg til grunn for prisen. Ho er såleis både stolt og imponert over mottakarane.

Mjølka vert målt etter ulike kriterium, til dømes celletalnivå, som fortel om jurhelsa, bakterienivå, som fortel om hygiene i fjøsdrifta, og mjølkestell og frie feittsyrer, som fortel om smaken. Mjølka må vera fri for medisinrestar, noko som vert kontrollert ved kvar mjølkehenting, ifølgje Tine. I fjor vart 95,5 prosent av norsk mjølk klassifisert som elitemjølk.

Bønder som har levert elitemjølk i 15 år, har sidan 1994 fått utmerkinga Sølvtina. Mjølkespannet oppstod fyrst i 2018. Målet med prisane er å påskjøna dugande produsentar. I år får 89 bønder Sølvtina og 45 Mjølkespannet, opplyser Tine.