Minner om fredskrav i påsken

Politiet minner folk om heilagdagsfreden.

— Me går erfaringsmessig inn i ei tid der mellom anna motorisert hagearbeid og snikring er populært, skriv Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet minner om at Noreg har ei eiga lov som stiller krav til heilagdagsfred.

— Sjå litt på henne og bevar eit godt naboskap! oppmodar politiet.

Ifylgje lova er det forbode å forstyrra med «utilbørlig larm» på heilagdagar pluss påske-, pinse- og julaftan. Med andre ord er dei neste fem dagane ikkje tida for å testa motorsaga etter vinterdvalen.

Dei som syndar, risikerer bøter.