– Mindre køyring gjer skulevegen tryggare

Det var i dag skulestart i Vestland. Det inneber òg trafikk rundt skulane av foreldre som køyrer. Trygg Trafikk (TT) har ei klar melding til desse:

– Dess færre som køyrer, dess sikrare blir skulevegen, seier regionleiar i TT Vestland, Knut Olav R. Nestås.

Han oppmodar foreldre om å lata dei minste ta beina fatt.

– Om avstanden ikkje er for lang: Prøv å ta ein spasertur eller sykkeltur langs skulevegen saman med barna dine og bli kjend med vegen saman. Vurder om barnet er klar til å sykla åleine eller kan gå til skulen, seier Nestås i eit presseskriv.

– Om du er avhengig av å køyra bil, bør du sjekka om skulen har fastsett ein stad for henting og levering, og lat barnet få gå den siste strekkja til skulen. Finst det ikkje ein fastsett stad frå før, kan du finna ein sjølv. Det reduserer trafikken rundt skulen.

Nesten 8 av 10 – 79 prosent – av barneforeldre meiner at det ideelle for borna er å gå eller sykla til skulen. Det viser ei Kantar-undersøking som TT har fått gjennomført blant foreldre med born i skulealder.

Likevel er unødvendig skulekøyring eit problem mange stader, ifølgje TT. Undersøkinga viser at det er særleg dei foreldra med born under åtte år som køyrer ofte.

Politioverbetjent Jarle Sjo Myklebust i Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt opplyser at politiet i går var til stades ved barneskulane i Øystese, Norheimsund og Tørvikbygd for å observera og visa seg. Vona er at det skal verka førebyggjande. Målet er å stikka innom også dei andre skulane.