Dei fleste av dagens jakttider blir ført vidare dei neste åra, opplyser Miljødirektoratet. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Miljødirektoratet: Dei fleste jakttider blir førte vidare

Dei fleste av dagens jakttider blir ført vidare dei neste åra, men jakt på raudvingetrost og heilo vert stansa.

Det står det i ny forskrift om jakt- og fangsttider. Miljødirektoratet har fastsett forskrift om jakt- og fangsttider og dessutan sanking av egg og dun, som skal gjelde for jaktsesongane frå og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Forskrifta angir kva artar ein kan jakte på, og når dei ulike artane kan jaktast på.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Hausting blir berre tillaten for artar som produserer eit haustingsverdig overskot. For fleire av artane er jakt eit viktig forvaltingsverktøy, og jakt og fangst er viktige friluftsaktivitetar for mange, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Med i vurderinga er utvikling og utbreiing av bestanden, og forhold knytt til hausting, friluftsliv, næring, naturmangfald og dyrevelferd, opplyser direktoratet.

Ein av artane som er vurderte som nær trua på Raudlista 2021 grunna bestandsnedgang, er villrein. Likevel er det inga endring i reinjakta.

— Villrein er godt overvakt, og delbestandane vert regulerte gjennom kvotar i kvart enkelt villreinområde. Det er derfor ikkje vedteke noka endring av jakttida for villrein basert på raudlistestatusen til arten, seier Hambro.

(©NPK)