Dette er ein artikkel for abonnentane våre

24. April 2019

Meklar har tru på is i magen

Dei ulike leilegheitsprosjekta i Kvam opplever ikkje tøff konkurranse mot einannan. Bustadsal tek tid, men gir som regel gode resultat, seier Kjetil Aarsand i Eiendomsmegler vest.


Login HF