Modellar fortel korleis sjukdom og parasittar kan drive mellom ulike oppdrettsanlegg. No går forskarar frå dei store norske forskingsmiljøa saman for å gjere treffsikkerheita til modellane endå betre. Foto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

Meir treffsikre modellar skal betre dyrevelferda i oppdrettsanlegg

Modellar fortel korleis sjukdom og parasittar kan drive mellom ulike oppdrettsanlegg. No går forskarar frå dei store norske forskingsmiljøa saman for å gjere treffsikkerheita til modellane endå betre.

I tillegg skal forskarane foreslå ei område-inndeling som reduserer smitte mellom oppdrettsanlegg.

Dette er bakgrunnen for Optilok-prosjektet der forskarar frå dei største norske forskingsmiljøa skal samle all tilgjengeleg kunnskap om smittestoff og vasstraumar. Målet er å berekne vasskontakt og smitterisiko mellom oppdrettslokalitetar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Basert på denne gjennomgangen skal vi gi ei tilråding for ei meir formålstenleg plassering av oppdrettsanlegg langs kysten med betre biotryggleik og også ei større føreseielegheit for næringa, seier Ingrid Askeland Johnsen, som leier det nystarta prosjektet, på nettsidene til Havforskingsinstituttet.

(©NPK)