Meir trafikksikker riksveg 13

Vegbanen mellom Kinsarvik og Kyrkjenes i Ullensvang skal utvidast.

Somme stader er vegen berre fire meter brei. Etter tiltaket vert breidda 7,5 meter. Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Prosjektet er lyst ut. Målet er å starta det fysiske arbeidet i mars. Planlagd sluttdato er mai 2024.

Strekninga som får breiare, meir trafikksikker og meir framkomeleg veg, er 2,1 kilometer lang.

— Me er glade for å setja i gang eit permanent utbetringsarbeid som vonleg vil bidra til at trafikken vil flyta lettare, seier byggjeleiar Ketil Bere i Statens vegvesen.

Vegarbeidet vil i hovudsak verta utført på dagtid. Trafikkavviklinga vil skje med hjelp av trafikkdirigentar og lysregulering. Trafikantane må bu seg på venting i inntil eit kvarter.