MDG, H og Frp seier nei til eigedomsskatt i Ullensvang

Ifølge intensjonsavtalen for kommunesamanslåinga mellom dagens Ullensvang, Odda og Jondal kommune skal ikkje den nye kommunen ha skatt på eigedom utanom næringseigedomar. Avtalen seier samstundes at kommunestyret i den nye kommunen skal ta endeleg avgjerd.

Raudt seier i valprogrammet nei til redusert eigedomsskatt på næring. H vil ikkje ha eigedomsskatt på bustader, hytter og næringseigedommar. Frp seier nei til eigedomsskatt. MDG meiner eigedomsskatten er byråkratisk og urettvis, og ønsker at kommunane heller bør få høve til å ta ekstra inntektsskatt når det trengst. Dei andre partia nemner ikkje skatten i valprogramma.

I dag har berre Ullensvang herad eigedomsskatt på hus og fritidsbustader. Skatten utgjer 8,4 millionar kroner i år.