Eirin Bjørke Måkestad (t.v.) og Ragnar Hansen tok koronatestar i Øystese torsdag. Foto: Sigbjørn Linga

Manglar berre to koronatestsvar i Kvam

70 av 72 nærkontaktar som er koronatesta, har fått svar. Enno er ingen påvist smitta.

Det opplyser Kvam herad fredag. Éin person vert testa i dag og ventar på svar.

Torsdag vart det kjent at 63 av dei 67 som vart testa onsdag, ikkje var smitta.

Resultata inneber at tiltaka som vart innførte tidlegare i veka, no vert oppheva. Dermed kan klasse 1B ved Norheimsund skule og ei avdeling i Sandven Fus Barnehage koma tilbake etter pinsen. Også Kvam vidaregåande skule, som har vore stengd i tre dagar, kan opna tysdag. Det vert igjen opna for besøk på helseinstitusjonar.

Heradet framhevar at det ikkje er grunnlag for å hevda at nokon har brote karantenereglar i Kvam. Smittesporingsarbeidet vart sett i gang av di ein person frå Kvinnherad som seinare har fått påvist smitte, deltok i sosialt samvær med mange ungdomar i Kvam 16. mai. Det er ikkje kjent når den smitta fekk viruset.

Heradet framhevar at det finst ein risiko for at prøveresultat kan vera feil. For nokre kan det difor vera aktuelt med ein ny prøve. Dei som får luftvegssymptom, må halda seg heime. Elles gjeld kravet om avstand og god hygiene enno.