Baugporten på ei ferje kan vere mellom 1,5 meter og 2,7 meter høg.Illustrasjonsfoto: Marianne Løvland / NTB / NPK

Mange fryktar for bølgjer over ferjebaugen

Yrkessjåførar og bilistar er kritiske til ferjer som har så låg baug at sjøen fossar inn på køyretøya når det er litt sjøgang. No meiner fleire at Vegvesenet må krevje betre tryggleik før det skjer ei alvorleg ulykke.

– Enkelte seier at vi bur på Vestlandet, og at sjø, bølgjer og vind er ein del av livet. Men i gamle dagar bygde ein båtar som heldt sjøen på utsida – no ser det ut som det er effektiv lossing og billig drift gjennom sjøen som er dei einaste kriteria, seier tankbilsjåfør Atle Vatne til NRK.

Han meiner anbodskrava mest handlar om punktlege avgangar og økonomi. Og at dei store, utanlandske konserna som driv ferjer i Noreg er for lite opptatt av service og tryggleik.

Statens vegvesen har ansvaret for ferjene på riksvegane. Dei fortel at det ikkje er konkrete krav på baugport, og at båtane kan velje mellom 1,5 meter og 2,7 meters høgde.

– Det er opp til ferjeselskapet at ferjene passar til sambandet og dei vêr- og sjøtilstandar som kan oppstå, seier fungerande avdelingsdirektør Anders Sæternes til kanalen.

Han er ikkje samd i at Vegvesenet set større krav til punklegheit enn til tryggleik og behova til brukarane.

– Vi brukar vesentleg meir plass i kontrakten til passasjerfasilitetar og utforming enn til punktlegheit. Men det er viktig at ferjene går til rett tid, seier Sæternes.