Publisert 12. juni 2019 kl. 11.27.

Ålvik-bassenget var ikkje gåve

I ein artikkel i magasinet Bygdalangs, som kom ut saman med HF 28. mai, vart det opplyst at bassenget i Ålvik var ei gåve frå smelteverket Bjølvefossen. Denne påstanden har òg vore fremja i debatten om bassenget. Dette stemmer truleg ikkje.

I ein artikkel i Bergens tidende 24. oktober 1967 vert det omtala at smelteverket ytte både eit rentefritt og eit vanleg lån til Kvam herad i samband med bygginga. Kalkylen for prosjektet var 340.000 kroner, medan sluttrekninga viste 645.000 kroner.

Artikkelen tilseier dessutan at det oppgjevne byggjeåret for bassenget i ei saksutgreiing frå rådmannen er feil. I sakspapira står det nemleg at bassenget var bygt i 1970. Den nemnde BT-artikkelen har overskrifta «Bassenget i Ålvik er ferdig» og inneheld eit bilete av skulestyrar Alv Mokleiv symjande i bassenget, medan skulestyret står på bassengkanten og ser på. Artikkelen opplyser at bassenget vart opna fredag 18. oktober 1967.