Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å kutte støtta til Bondens Marked og andre lokalmat-organisasjonar. Her frå Matstreif på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Lokalmat-aktørar opprørte over kutt i støtta

Norsk Seterkultur, Norsk Gardsost og Stiftelsen Bondens Marked har alle fått eit kutt i støtta på ni prosent i forslaget til statsbudsjett. Uforståeleg, meiner dei tre organisasjonane.

– Det er flaut av regjeringa å bruke ostehøvelen for å kutte i støtta framfor å sjå på korleis organisasjonane leverer i forhold til måla for ordninga, seier Turid Nordbø, styreleiar i Norsk Gardsost, i ei pressemelding.

Støtta frå Landbruks- og matdepartementet er retta mot organisasjonar som formidlar kunnskap og fremmar forståing for verdien av landbruk, matproduksjon og matkultur, synleggjer yrkesmoglegheiter knytt til garden sine ressursar og fremmar berekraftig landbruk, verdiskaping og landbruksbasert næringsutvikling

Artikkelen held fram under annonsen.

– Regjeringa seier dei vil satse på Matnasjonen Norge og vil ha fleire ysteri og lokalmatprodusentar. Då er det merkeleg at dei samtidig kuttar i støtta til organisasjonane som bidreg til nettopp dette, seier Randi Ledaal Gjertsen, dagleg leiar i Bondens Marked Norge.

Siv Beate Eggen, styreleiar i Norsk Seterkultur, seier dei treng auka organisasjonsstøtte, ikkje kutt.

– Vi brukar i dag altfor mykje tid på prosjektsøknader for å sikre økonomien. Det tek ressursar og kapasitet frå kjerneverksemda vår; nemleg å styrkje kunnskapen i næringa slik at seterbrukarane kan formidle og skape verdiar på si seter også inn i framtida, seier ho.

(©NPK)