Ænes Inkubator satsar stort i Kvinnherad. Styrelem Erlend Haugarvoll (t.v.), som representerer Lingalaks AS, er her saman med medeigarane i Ænes Inkubator AS, Håkon Kristian Tombre i Tombre Fiskeanlegg AS og Sondre Eide i Eide Fjordbruk AS. Foto: Ænes Inkubator AS

Lingalaks er med på investering til over 300 millionar i anlegg på land

Veidekke ASA skal byggja produksjonsanlegget på land for laksesmolt på Ænes i Kvinnherad. Avtalen mellom entreprenøren og Ænes Inkubator AS vart inngått 2. juli.

Det melder partane i pressemeldingar. Ifølgje utbyggjaren, der Lingalaks AS er mellom aksjonærane, er planlagd byggjestart i oktober. Byggjetida er 26 månader. Resirkuleringsanlegget (RAS) skal produsera 3.000 tonn, eller 20 millionar, smolt i året og sysselsetja 15–20 personar, ifølgje meldingane.

Anlegget skal ha fem avdelingar i separate karhallar – tre med stålkar og to med betongkar. I tillegg kjem klekkjeri, vaksinasjonshall, fôrlaget og ymse støttefunksjonar. Samla bygningsmasse er 9.500 rutemeter. Veidekke opplyser at totalentreprisen har ein verdi på 313 millionar kroner utan moms.

– Etter å ha inngått prosjekteringsavtalen i april, har me hatt ein spanande prosess i tett samspel med eigarane for å få dei siste brikkene på plass. Å jobba saman med industrielt tenkjande gründerar i oppdrettsnæringa er spanande og lærerikt. Det er for tida ei rivande utvikling i landanlegg, og den utviklinga ynskjer me å vera med på, seier distriktsleiar Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen i pressemeldinga frå Veidekke.

H2 Hardanger AS har fått jobben med å prosjektleiing i samband med utbygginga, melder selskapet i ei pressemelding. I tillegg skal selskapet stilla med eigne leiarar for kvar av hovudkontraktane innan prosess og bygg og anlegg.

– H2 Hardanger har i lengre tid vore engasjert av byggherrane til å leia utviklinga av anlegget frå konseptutvikling, gjennom anbodsrundane og fram til dagens status. For oss er det ei stor anerkjenning at eigarane vel H2 Hardanger til å styra den vidare utbygginga, seier prosjektleiar Thomas Mælen.

Dagleg leiar Håkon Hjartnes meiner tildelinga provar at mindre selskap kan konkurrera mot store, nasjonale aktørar.