Slik såg det ut i Jondal klokka 15 sundag.

Lang ventetid på ferjekai

Stor trafikk sundag medfører lange køar ved ferjesambandet Jondal–Tørvikbygd.

Det melder Vegtrafikksentralen vest. Dei reisande måtte fyrst rekna med å verta ståande i inntil ein time og venta for å koma med ferja. Sidan vart ventetida utvida til to timar som fylgje av aukande trafikk. Litt før klokka 20.30 var det slutt på køane, ifylgje Fjord1.

Ein del av køen kan truleg tilskrivast Dyrsku'n i Seljord i helga.