Ein tilsett ved Kvam vidaregåande skule døydde i vinter som fylgje av koronasmitte. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Lærar i Kvam døydde av korona

Då HF spurde om hendinga i februar, nekta fylkeskommunen å uttala seg.

Læraren arbeidde ved Kvam vidaregåande skule. HF var kjend med dødsfallet i februar og spurde skulen om saka. Rektor Ingebjørg Bakke ville ikkje uttala seg, og viste til fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal.

Lyngedal si tilbakemelding var den gongen at fylkeskommunen ikkje kommenterer dødsfall blant tilsette.

Det gjer han likevel overfor Bergens Tidende i dag, som publiserte nyhendet. Til HF opplyser Lyngedal at dødsfallet etter avtale med pårørande er publisert på det fylkeskommunale intranettet, altså det interne nettet. Her er det berre opplyst om at ein lærar ved skulen i Kvam døydde av covid-19, opplyser Lyngedal.

Læraren var ikkje busett i Kvam.