Arkivfoto: Ørn E. Borgen / NTB / NPK

Kyrkjer skal få 30 millionar kroner i straumstøtte

Kyrkjene skal ikkje måtte sløkkje lysa under advents- og julehøgtida. Regjeringa foreslår straumstøtte på 30 millionar kroner til kyrkjebygga.

– Regjeringa er oppteken av å leggje til rette for å halde kyrkjer og kyrkjerom opne og tilgjengelege, særleg i advents- og julehøgtida, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i ei pressemelding.

Toppe seier til Vårt Land at ho lenge har vore uroleg for kyrkjene og straumprisane. Ho håpar SV vil støtte forslaget. SV er den føretrekte budsjettpartnaren til regjeringa.

Artikkelen held fram under annonsen.

Støtta er mellombels og gjeld for områda med høgast straumpris, det vil seie sokna sør for Dovre og Sognefjorden. Til saman er det 1.034 kyrkjer i desse områda, ifølgje regjeringa.

Pengane vil bli fordelte mellom dei kyrkjelege fellesråda ut frå talet på sokn, og kvart sokn kan få litt over 40.000 kroner.

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum i Den norske kyrkja er glad for at regjeringa lovar straumstøtte til kyrkjene.

– Det er viktig at regjeringa foreslår dette, og eg håpar det bidreg til å halde kyrkjene opne. Auka straumprisar og inflasjon er ei stor utfordring for mange denne vinteren. Kyrkja kan vere ein del av løysinga og kan tilby fellesskap og aktivitetar for familiar, barn, unge og eldre i ulike livssituasjonar, seier ho.

(©NPK)