Meir enn 20 kyrkjelege fellesråd vurderer å stengje kyrkjer på grunn av dei høge straumprisane, ifølgje KA, Arbeidsgivarorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Kyrkjer kan måtte stengje på grunn av straumprisane

Meir enn 20 kyrkjelege fellesråd vurderer å stengje kyrkjene fordi straumprisane er så høge, skriv Dagen.

Avisa skriv vidare at nokre kyrkjer allereie har stengt dørene.

– Vi har ikkje eksakte tal på dette, men det er vel omtrent der landet ligg no. Mange fellesråd har sagt at dei er svært bekymra over situasjonen, seier spesialrådgivar Martin Stærk i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, til avisa.

Artikkelen held fram under annonsen.

Stærk seier vidare at fleire fellesråd har fått både dobling og fleirdobling av straumutgiftene, og at Kyrkja ikkje har pengar i bakhand til å takle krisa.

– Vi er nøydde til å lene oss på kommunane og staten her, seier han.

Blant tiltaka som kan innførast for å hjelpe på problema, er å flytte fleire aktivitetar til same dag, slik at ein slepp å varme opp kyrkja fleire gonger. Regjeringa foreslo like før månadsskiftet ei ekstraordinær straumstøtte på 30 millionar kroner for at kyrkjene ikkje skal måtte stengje i høgtida.

(©NPK)