Den norske kyrkja har avlyst gudstenester dei to neste vekene på grunn av nye koronatiltak frå regjeringa. Her frå ei digital gudsteneste i Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Kyrkja stengjer dørene etter nye koronatiltak

Den nye nasjonale nedstenginga dei neste to vekene gjer at Den norske kyrkja avlyser gudstenester og forbyr gravferder med fleire enn 50 deltakarar.

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte søndag ein pakke med nye, strenge tiltak for å slå ned smitten i Noreg.

Tiltaka kjem til å påverke «samtlege planlagte aktivitetar i kyrkja», opplyser direktør Ingrid Vad Nilsen i Kyrkjerådet.

– Gravferder med maks 50 deltakarar kan framleis gjennomførast. Det gjeld òg unntaksvis for små enkeltsamlingar eller seremoniar med inntil ti deltakarar, når ein lokalt vurderer at det er nødvendig. Utover det tilrår vi at planlagde gudstenester og aktivitetar blir gjennomførte digitalt eller blir avlyste dei neste to vekene, seier ho i ei pressemelding.

Vad Nilsen seier det diakonale arbeidet til kyrkja ikkje tek pause og at kontakt med einskildmenneske er ein viktig del av oppgåvene til kyrkja i ei krisetid.

Det kan gjerast unntak for mindre forsamlingar eller seremoniar med opp til ti deltakarar, som til dømes dåp, vigsel og innspeling av digital gudsteneste.

Dei nye reglane for kyrkja som gjeld frå 4. januar, tilrår òg at utandørs arrangement blir tilrådd avlyste sjølv om regjeringa ikkje har innført strengare reglar for slike arrangement.

(©NPK)