I mange barnehagar vart det hengt opp plakatar og teikningar laga av barna, med blant anna regnbogemotiv og teksten «Alt blir bra». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kvart fjerde barn vart heime frå barnehagen etter gjenopninga

Mange heldt barna heime frå barnehagen etter gjenopninga. I fleire bydelar i Oslo vart berre halvparten av barna levert. Kunnskapsministeren er bekymra.

Utdanningsdirektoratet har undersøkt fråværssituasjonen i nesten 5.500 barnehagar i Noreg – 97 prosent av alle barnehagane i landet.

Undersøkinga viser at mange valde å halde barnet heime sjølv etter at barnehagane gjenopna i veke 18. Hovudårsaka var at ein eller begge foreldra var heime, ifølgje direktoratet.

Alle barnehagar i landet var stengde for nesten alle barn mellom 16. mars og 27. april. Berre barn av to foreldre som begge arbeidde i kritiske samfunnsfunksjonar fekk eit tilbod.

– Eg blir bekymra når eg høyrer at så mange barn var heime den første tida etter gjenopninga. Heldigvis kom dei aller fleste tilbake etter kvart. Sjølv om smittesituasjonen ikkje er den same no som rett før sommaren, håpar eg foreldre held fram med å sende barna i barnehagen og at dei opplever det som trygt, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Barn med minoritetsbakgrunn deltok i mindre grad i barnehagen i tida etter gjenopninga, og 43 prosent var heime den andre veka. I juni var likevel 90 prosent tilbake igjen.

(©NPK)