14. Juni 2019

Heiste flagget for bassengvedtaket

- Med godt samarbeid går det an å oppnå ting, seier Camilla Gangdal.


14. Juni 2019

- Må vera ærlege og seia at det er ei utsetjing

Politikarane gjorde heilomvending og berga bassenget i Ålvik - inntil vidare.


14. Juni 2019

Framleis mot Kvamsøy-område

Korkje flytting eller betre utgreiing får fylkesrådmannen til å endra syn på akvakultur ved Kvamsøy.


12. Juni 2019

Straumen forsvann i heile Kvam

Eit maskinutfall ved Bjølvo kraftverk i Ålvik var problemet.


12. Juni 2019

Etterlyser førarprøvegrep: - Sentraliserande

Kan - og vil - fylkesordføraren påverka forslaget om å legga ned førarprøvetilbodet i Norheimsund?


12. Juni 2019

Gir pengar til klatrevegg, nye instrument, turveg og tiltak mot gummiforsøpling

Sparebankstiftinga Hardanger drysser 1,5 millionar kroner over tiltak i Kvam og Jondal. Sjå heile lista her.


12. Juni 2019

- Ikkje legg ned farmen vår

Ein dag like etter påske fann Ingeborg Dolve (12) fram penn og papir og la seg ned på stovegolvet. Ho hadde bestemt seg for å skriva brev til statsministeren.


11. Juni 2019

Vil ha ryttaren ned frå paragrafen

- Slutt å ri paragrafar! er meldinga frå Kvamskogen næringslag til Fylkesmannen.


10. Juni 2019

- Arealsak, ikkje næringssak

Naturvernforbundet meiner folket bør få svara på spørsmålet om oppdrett ved Kvamsøy. Ordføraren viser til at saka er ein liten del av ein stor kommuneplan med mange omstridde tema.


10. Juni 2019

- Glad for ærleg versjon

- Eg har ikkje visst at det var så gale, sa Ottar Randa (H) då han fekk vita korleis stoda har vore ved Hardanger AKS AS (HA).


09. Juni 2019

Mjølkeku leverer igjen

Overskotet til Kvam kraftverk AS (KK) var på 12,6 millionar kroner etter skatt i fjor.