19. oktober 2019

Apotek set influensavaksine

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Du treng ikkje oppsøkja legen for å sikra deg mot sjukdom.


19. Oktober 2019

– Smakar framleis myr

Kvam herad finn ingenting gale med vatnet i Ålvik, men «feilmeldingane» kjem enno.


19. Oktober 2019

Gjer det ekstra godt i Øystese

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Coop Extra Øystese har hatt ein auke i omsetnaden på 2,3 prosent så langt i år samanlikna med fjoråret.


18. Oktober 2019

– Pengar som verkeleg monnar

Sundag kjem bøsseberarar på dørene i Kvam. I år går pengane til å styrka kvinner i utsette område.


18. Oktober 2019

Handhelsinga overstått – no ventar alvoret

27 makthavarar har funne plassane i Kvam rådhus.


17. Oktober 2019

Stengde døra for budsjettdebatt

Kostnadene med reinhald, kjemikaliar og telefon er mellom opplysingane styret i Kvammabadet KF vil halda hemmelege.


17. Oktober 2019

Golis fekk maktposisjon i Vestland

Natalia A. Golis (MDG) frå Kvam vart som venta vald til den fyrste fylkesvaraordføraren i Vestland fylkeskommune denne veka.


17. Oktober 2019

Samla i kampen for lokalt tilbod

Særleg for rekrutteringa til vidaregåande skular er eit lokalt førarprøvetilbod viktig.


15. Oktober 2019

Vasstankar sette ut i Ålvik

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Mange opplever vond lukt og smak på vatnet i Ålvik.


15. Oktober 2019

Legg ned lokal dialyseavdeling

– Det kom som eit sjokk. Eg var ikkje førebudd på noko slikt, seier dialysepasient Gaute Fagervik.


14. Oktober 2019

God sommar med raske turar

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no

Ribbsatsinga i Kvam har for alvor kome i gang i sommar.


13. Oktober 2019

Spleiselag mot smertehelvete

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no

Erlend Utskot Tjongsbotnen har hatt god effekt av ny medisin. Problemet er at han ikkje får medisinen.