23. august 2019

Prøver lukka med ei tredje plassering ved Kvamsøy

Akvakulturområdet er i siste utkast flytta rett sør for og nærare øya.


23. August 2019

Justerer byggjegrense

Byggjegrensa langs sjøen er grundig vurdert og sikrar område mot nedbygging, meiner rådmannen, som likevel går med på nokre justeringar.


23. August 2019

Fylkesmannen får kraftig refs for Kvamsøy-nei

Fylkesmannen får gjennomgå i eit brev frå Fiskeridirektoratet. Mellom anna vert det hevda at han serverer udokumenterte påstandar.


22. August 2019

Helsedelen mot røyndom

Med litt meir kjøt på beinet prøver administrasjonen i Helse Bergen HF (HB) på nytt å få styret til å godta samarbeidet med Helse i Hardanger AS (HH) tysdag.


22. August 2019

Får gratis reklame på kommunale nettsider

Korkje Jondal kommune eller Kvam herad har klare føringar for kva type aktørar og arrangement som kan marknadsføra seg på den kommunale heimesida.


22. August 2019

Gler seg til å verta grilla

Ordførar Jostein Ljones (Sp) fryktar ikkje aggressive bladfykar når HF tysdag arrangerer valdebatt i Holmatun.


21. August 2019

Fann kum full av olje

Ein kommunal kum viste seg å vera kjelda då Kvam herad måndag fekk melding om oljesøl i sjøen ved Evjo i Øystese.


20. August 2019

Trur på krympande klimaavtrykk

Lingalaks AS set allereie mindre såkalla CO2-avtrykk enn mange andre i oppdrettsnæringa. Dagleg leiar Kristian Botnen er overtydd om at avtrykka skal verta mindre dei neste åra.


20. August 2019

Kyr legg ikkje egg


20. August 2019

- Eg veit i alle fall at eg får lekser

Pernille Oma har tre gode tips med seg når ho byrjar på skulen: Ver ein god ven, høyr på læraren og fortel alt til mamma.


19. August 2019

Pust i bakken på Framnes

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tok seg tid til ein Framnes-visitt midt i ein hektisk valkamp.


17. August 2019

Steinras i Tokagjel

Ingen er trefte, og bilar kan så langt passera raset, ifølgje politiet.


16. August 2019

Studerte dyreåtferd i Kvam

Folk frå 12 ulike land vitja garden til Jan Roy Eide i helga.


16. August 2019

Kanskje ein Kvamsøy-joker

Dagens heradsstyre har eit skjørt fleirtal for oppdrett ved Kvamsøy. Kva skjer etter valet?