23. april 2019

For få til å ta stilling til MDG-innspel

Dårleg frammøte førte til at MDG-innspelet om oppdrett ved Kvamsøy ikkje kunne handsamast av kontrollutvalet tysdag.


23. April 2019

- MDG skadar tillit

Rådmann Anita Hesthamar kritiserer MDG i eit innlegg på den kommunale heimesida.


23. April 2019

Stiller opp for fellesskapet

- Me gler mykje ved å gjera lite.


22. April 2019

Tek stilling til utbygging og bomtakstar

Kva er akseptable takstar i Kvammapakken?


21. April 2019

Kafé med historisk sus

Mange hugsar kafeen til Sigrid Skeie - «hon med flettene» - på Byrkjesete. No vert arven ført vidare av oldebarnet.


21. April 2019

Pipebrann i Kvam


21. April 2019

Lokalt selskap får utviklingsløyve til fiskeoppdrett

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Oppdrettsselskapet Stadion laks AS, der Lingalaks AS eig halvparten av aksjane, søkte i april 2016 om 15 utviklingsløyve til prosjektet Stadionbasseng, med «merdar» i betong.


20. April 2019

Åtvarar mot fyrverkeri

Som vanleg vert det meldt om fyrverkeri på Kvamskogen påskeaftan.


20. April 2019

Born vil ha møteplass med internett

Livoglyst-gruppa vil ha innspel om kva folk ønsker i Øystese sentrum, og engasjerte dugnadsfolk med på laget.


18. April 2019

Biletserie: For ein skjærtorsdag!

Berre overkroppar var å sjå på Kvamskogen skjærtorsdag.


17. April 2019

- Press på kyrkjeleg tilsette

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Det var stor mannskapsmessig gjennomtrekk i kyrkja i Kvam i 2018, ifølgje årsmeldinga til Kyrkjeleg fellesråd.


17. April 2019

Legevakt får godt skotsmål

Håkon Norheim

norheim@hf.no


16. April 2019

Meir pengar til barnehagetilsette i Kvam

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Barnehagane i Ålvik og Tørvikbygd får fleire tilsette.


16. April 2019

Innfører bindande barnehagepåmelding i Kvam

Unødvendig mange tilsette var på jobb i dei sommaropne barnehagane i sommar. Kommunen vil unngå at det same skjer i år.